درباره من

راهنمای تور شهر زیبا و تاریخی همدان هستم

دوسش دارم

اینجا رفتم

میخوام برم

اینجا زندگی می کردم