ماهی گوشتخوار پیرانا

ماهی گوشتخوار پیرانا

پیرانا که گاهی به‌صورت پیرانیا هم نوشته می‌شود یک گروه از ماهیان آب شیرین است که در رودهای آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند. پیرانا یکی از گروه‌های ماهیان گوشت‌خوار است و دندان‌های بسیار تیزی دارد. در صورتی که به وی غذا داده نشود، هم‌نوع‌خواری نیز در بین آنها مشاهده شده‌است.پیرانا یکی از ماهیان خانوادهکاراسیده‌ها ( کاراسین‌ها ) است که خود شامل انواع مختلفی از ماهیان پیرانا می‌باشد (بیش از30 گونه). بعضی از انواع پیراناها مهاجم و خطرناک هستند.
البته همگی خطرناک نیستند مثلاً پیرانا شکم قرمز تنها به جانداران زخمی و مرده هجوم می‌آورند،اما پیرانای ناتری به هر جانداری حمله می‌کند و با داشتن فک‌های بسیار قوی و پر از دندانش می‌تواند هر نوع گوشتی را بدرد و ببلعد؛ که یکی از مشکلات دامداران منطقه آمریکای جنوبی و رودخانه آمازون ، همین پیراناها به وجود آورده اند به طوری که در فصل کوچ یا عبور دسته جمعی گله از رودخانه مشکل آفرینی می‌کنند. برای حل این مشکل گله داران در سال گاوی را که از همه ضعیف‌تر است در نزدیکی گله رها می‌کنند تا برای خود بچرد و زحمتی را متحمل دامداران نکند و هنگام عبور از رودخانه گاو ضعیف ولاغر را در پایین رودخانه رها می‌کنند و در زمانی که پیراناها مشغول خوردن گاو هستند گله را از بالای رودخانه عبور می‌دهند .
یک واقعیت جالب توجه در مورد ماهیهای پیرانا این است که آنها دندانهای خود را مانند جنس کروکودیل، در طول دوران زندگیشان جایگزین می‌کنند. البته آنها به جای جایگزین کردن دندانها به طور یکی یکی، کل ردیف دندانهایشان را به چهار قسمت تقسیم کرده (یعنی هر ردیف به دو قسمت)، و سپس هر یک چهارم از دندانها را که جایگزین کردند نوبت به یک چهارم بعدی می‌رسد و همین طور تا آخر؛ و این روند بدان معنی است که در یک زمان حداکثر یکی از چهار قسمت تعیین شده ممکن است بدون دندان باقی بماند. و دندانهای جدید دو روز بعد در جای دندانهای قبلی که افتاده اند، رویش پیدا می‌کند. علت این نحو ریختن دندان، شکل خاص استخوان بندی دندانی در پیرانا است که در آن هر دندان در دندانهای اطراف خود قفل می‌شود. و این یعنی در بین دندانهای پیرانا درز وجود نداشته و لثه‌ی آن نیز فقط در قسمت فوقانی دندانها بوده و تا بین دندانها پیش روی نمی‌کند پس کل ردیف دندانها مثل لبه‌ی یک چاقوی برنده به هم چفت می‌شوند که این قابلیت به آنها امکان می‌دهد تکه‌های بزرگی از گوشت شکار خود را به آسانی پاره کنند. و نیازی به یاد آوری نیست که دندانهای پیرانا به قدری محکم و سخت هستند که می‌توانند این لبه‌ی تیز را تا مدت زیادی حفظ کنند. و در صورت کند شدن آن پیرانا دندانهای خود را همانطور که شرح داده شد، جایگزین می‌نماید.
ماهی گوشتخوار پیرانا
ماهی گوشتخوار پیرانا
ماهی گوشتخوار پیرانا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]