راز یخ نزدن خون جانوران قطبی

راز یخ نزدن خون جانوران قطبی

دانشمندان کانادایی به کمک ترکیب اشعه ایکس و انکسار نوترونی به دنبال کشف چگونگی زندگی حیوانات قطبی و یخ نزدن خون آن ها، نحوه عملکرد بدن آن‌ها را توضیح می‌دهند.
با انجام این تحقیقات دانشمندان دریافتند که پروتئین زیستی ضد یخ زدگی (Biological antifreeze proteins) (AFP)، که در خون موجودات قطبی وجود دارد، به کریستال‌های یخ چسبیده و مانع رشد آن‌ها می‌شود و به این ترتیب از بدن حیوان در مقابل یخ زدگی و مرگ محافظت می‌شود.
به گفته ماتیو بلکلی یکی از اعضای این تیم تحقیقاتی، عملکرد این پروتئین به گونه ای است که به مولکول‌های آب نمی‌چسبد چرا که با جذب آب بدن جانور باعث مرگ آن می‌شود.
پیش از این، دانشمندان به کمک اشعه ایکس دریافتند که سطح پروتئین AFP، از دندانه‌های ریزی که آب را به خود می‌کشد پوشیده شده است.
این گروه تحقیقاتی اکنون با استفاده از انکسار نوترونی و آزمایش بر روی مولکول‌های آب متوجه شدند که در زنجیره‌های حلقه مانند این مولکول ها، فضایی خالی وجود دارد که پروتئین با اشغال آن فضا از چسبیدن کریستال‌های یخ به یکدیگر جلوگیری می‌کند.
راز یخ نزدن خون جانوران قطبی
راز یخ نزدن خون جانوران قطبی
راز یخ نزدن خون جانوران قطبی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]