شهری مقدس در راجستان

شهری مقدس در راجستان

Pushkar یک شهر مقدس است که به خاطر معبد براهما و مسابقه سالانه شترها مشهور و شناخته شده است. براهما یک سوم از تثلیث مقدس در مذهب هندو است و به Pushkar خانه براهما گفته می‌شود. معبد براهما در Pushkar را نباید از دست بدهید زیرا مراسم متعددی در آن برگزار می‌شود. همچنین Pushkar میزبان سایر معابدی است که به ویشنو، ساویتری و شیوا اختصاص یافته است. در ماه نوامبر، این شهر با وجود مسابقه شترها جان تازه‌ای می‌گیرد.
شهری مقدس در راجستان
شهری مقدس در راجستان
شهری مقدس در راجستان
شهری مقدس در راجستان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]