سرزمین هفت رنگ

سرزمین هفت رنگ

شاماقول دهکده ای مهم در موریس است که مردم آن یا در مزارع خود و یا در کارخانه‌های شراب سازی مشغول به کار هستند.بعد از آزادسازی موریس از استعمار برده‌ها در این منطقه شروع به فعالیتهای کشاورزی کردند. شاماقول منطقه ای آتشفشانی است که به همین دلیل خاک آن سرشار از کانیهای مختلف است.در تکه زمینی از دهکده این لایه‌های کانی مختلف طوری در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که زمینی رنگارنگ به صورت کاملاطبیعی ایجاد شده است.هر تکه این زمین به خاطر وجود نوعی مواد شیمیایی به یک رنگ در آمده .به طور مثال بخشی از خاک که سرشار از آهن است نارنجی و منطقه ای دیگر که دارای سولفات مس است آبی و خاک حاوی روی هم قهوه ای شده است.اینجا
دیگر باید گفت کدامین نقاش طبیعتی چنین قلمو به دست بر بوم خاکی زمین­اثری هنری چنین جذاب فراهم کرده است. دیدن اینهمه رنگ بر تن زمین شگفت آور است.اینجا یکی از عجایب موریس است.باور کنید دیدن این زمین جذاب‌تر از دیدن یک نقاشی اکسپرسیو آبستره میتواند نگاه ما را تا ساعتها به خود سرگرم سازد.
سرزمین هفت رنگ
سرزمین هفت رنگ
سرزمین هفت رنگ
سرزمین هفت رنگ
سرزمین هفت رنگ

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]