افتتاح فروشگاهی با پسماند خوراکی‌ها

افتتاح فروشگاهی با پسماند خوراکی‌ها

هر ساله یک سوم موادغذایی تولیده شده در جهان به عنوان پس‌مانده دور ریخته می‌شوند و این موضوع در جوامع مختلف واقعا به یک معضل بزرگ تبدیل شده است که در پی مقابله با این مشکل یک فروشنده خلاق، اولین فروشگاهی که اجناس آن از پسمانده غذا‌ها و خوراکی‌ها تامین می‌شود را در آلمان افتتاح کرد، که این اقدام می‌تواند اولین قدم در مسیر یک جامعه بدون دورریز غذا باشد.
ویژگی جالب این فروشگاه نداشتن قیمت ثابت بر روی محصولات است.گفتنی است، در جاهای گوناگون فروشگاه تابلویی با عنوان «هر چقد که دوست داری بپرداز» نصب شده و این مشتریان هستند که تصمیم می‌گیرند چه مبلغی برای هر محصول بپردازند.
افتتاح فروشگاهی با پسماند خوراکی‌ها
افتتاح فروشگاهی با پسماند خوراکی‌ها
افتتاح فروشگاهی با پسماند خوراکی‌ها

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]