خانه تکانی عید

خانه تکانی عید

اواخر اسفند، بوی بهار و خانه تکانی در روستاهای آمل از زیبای‌های این مناطق است که نوید بخش فصل بهار می‌باشند.
مراسم خانه تکانی احتمالاً نشات گرفته از این عقیده است که فروهرها سالی یک بار در آستانه فروردین ماه که ماه فروهرها است، در رستاخیزی به خانه بازمی‌گردند و اگر خانه را پاکیزه و آراسته ببینند شاد شده و برای برکت خانه و شادکامی خانواده دعا می‌کنند.
خانه تکانی عید
خانه تکانی عید
خانه تکانی عید
خانه تکانی عید
خانه تکانی عید

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]