شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

باغ وحش ایروان ارمنستان که در مسیر پارک آبی در شهر ایروان واقع می‌باشد یکی دیگر از مراکز تفریحی ارمنستان است و بعد از استقلال ارمنستان از نو بازسازی شده و حیواناتی از قبیل فیل و شیر آفریقایی به این مجموعه اضافه شده است.
آدرس: 20 Myasnikyan Ave, Yerevan 0025, Armenia
Area: 86 acres
تاریخ بازگشایی: 1940
ساعت بازدید: Open today · 9:00 am – 10:00 pm
تلفن : +374 10 562362
تعداد حیوانات : 2,749
انواع حیوانات : 204

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]