پرپیچ و خم‌ترین خیابان دنیا

پرپیچ و خم‌ترین خیابان دنیا

خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو که بین خیابان هاید Hyde و خیابان لیون ورث Leavenworth واقع شده، به عنوان پرپیچ و خم‌ترین خیابان دنیا شهرت یافته است. بخش تک بلوکی خیابان لومبارد با هشت پیچ تند ۱۸۰ درجه ای به منظور کاهش سراشیبی تند طبیعی تپه ایجاد شده است. سرعت مجاز در این قسمت فقط ۸ کیلومتر در ساعت است. خیابان ورمونت که آن هم در سانفرانسیسکو است و خیابان إسنیک ألی Snake Alley واقع در برلینگتون ایالت آیوا دو خیابان مشهور دیگر هستند که گفته می‌شود پرپیچ و خم‌ترین خیابان‌های جهانند.
پرپیچ و خم‌ترین خیابان دنیا
پرپیچ و خم‌ترین خیابان دنیا
پرپیچ و خم‌ترین خیابان دنیا
پرپیچ و خم‌ترین خیابان دنیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]