آتشفشان ‏Kawah Ijen‏

آتشفشان ‏Kawah Ijen‏

Ijen‏ دهانه آتشفشانی وسیعی دارد که چند آتشفشان دیگر را در خود جای می‌دهد. یکی از آنها آتشفشان ‏Kawah Ijen‏ است که ‏از سولفور پر شده است ، بنابراین زمانی که می‌سوزد آتش آبی نمایان می‌شود. تماشای این پدیده زیبا در شب بسیاری دیدنی‌تر ‏است. هر چند محیط اطراف این کوه ممکن است دوستانه به نظر نرسد و برخی آن را خطرناک بدانند، اما معمولا تورهای ‏مختلفی برای تماشای این شعله‌های آتشفشان برگزار می‌شود تا بازدیدکنندگان بتوانند در امنیت بیشتری از این صحنه زیبا دیدن ‏کنند. ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏
آتشفشان ‏Kawah Ijen‏
آتشفشان ‏Kawah Ijen‏
آتشفشان ‏Kawah Ijen‏

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]