حضور 10 راهنمای گردشگر ناشنوا در سایت‌های گردشگری کرمان

حضور 10 راهنمای گردشگر ناشنوا در سایت‌های گردشگری کرمان

‌مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از حضور 10 راهنمای گردشگری ناشنوا در سایت‌های گردشگری استان خبر داد.
‌به گزارش ایسنا‌، "محمود وفایی" با اشاره به اینکه 10 راهنمای گردشگر که به زبان انگلیسی نیز مسلط هستند، در میان گردشگران ایرانی و خارجی حضور می‌یابند، افزود: این راهنمایان خدمات اطلاع رسانی لازم در مورد موزه‌ها و سایت‌های گردشگری را به کم شنواها و افرادی که به زبان اشاره ناشنوایان آشنایی دارند، ارائه می‌دهند.
وی اظهار کرد: هر ساله درمیان گردشگران و مسافرانی که به کرمان سفر می‌کنند، گردشگران ناشنوا نیز به چشم می‌خورند که خوشبختانه از نوروز96 ارائه اطلاعات گردشگری توسط راهنمایان گردشگری ناشنوا به این عزیزان انجام می‌گیرد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بیان کرد: با توجه به اینکه استان کرمان دارای پتانسیل‌ها و قابلیت‌های گردشگری متنوعی است، مطمئنا قشرهای مختلف گردشگران و مسافران را می‌تواند به سوی خود جلب می‌کند.
حضور 10 راهنمای گردشگر ناشنوا در سایت‌های گردشگری کرمان
حضور 10 راهنمای گردشگر ناشنوا در سایت‌های گردشگری کرمان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]