شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

کتابت بزرگترین نسخه خطی قران کریم در تاریخ کردستان
هنرمند مریوانی لقمان احمدی بزرگترین نسخه دستی قران کریم غرب کشور را کتابت کرد.
بزرگترین نسخه دستی قرآن کریم در غرب کشور توسط لقمان احمدی هنرمند و خوشنویس خوش سلیقه مریوانی با ابعاد 100 در 65 سانتیمتر و در 304 صفحه و وزن 40 کیلو گرم کتابت شد لازم به یاداوری می‌باشد که این دومین قران از این هنرمند مریوانی می‌باشد که کتابت ان را خودش انجام داده او قبلا در سال 84 نیز یک نسخه دیگر از قران کریم را کتابت کرده بود که رونمایی شده بود لقمان احمدی در زمینه کتابت این اثر ماندگار گفت که شبانه روز 14 ساعت مشغول کتابت بوده و بدون هیچ کمکی از هیچ ارگانی این کار را به مدت دو سال به اتمام رسانده است که این افتخار بزرگی می‌باشد

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]