شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مضیف و آداب آن
سازه ای که این روزها در ورودی شهرهای خوزستان به نام مضیف عربی به شدت مورد استقبال قرار گرفته چیست؟ در واقع مضیف در میان مردمان عرب از احترام و جایگاه خاصی برخوردار است به گونه ای که این مکان همانند مکان‌های مقدس داری آداب خود است. مضیف، سازه ای است که از یک نوع مواد و آن هم نی ساخته می‌شود تا حدی که حتی ستونهای مضیف را نیز با هر نوع بند دیگری نمی‌توان بست زیرا پس از مدتی باز خواهد شد. به عبارتی حتی بندهای استفاده شده در مضیف هم باید از نی باشد.
مضیف عربی
در ورودی مضیف هنگام ساخت باید رو به قبله باشد و ارتفاع در ورودی آن باید ارتفاع کمی داشته باشد و این هم به خاطر اینکه فردی که قصد ورود به مضیف را دارد در برابر کسانی که داخل نشسته اند خود را به نشانه احترام و ادب خم کرده و سپس وارد شود و از اولین شخصی که در کنار ورودی نشسته شروع به سلام و روبوسی می‌کند و سپس جایی برای نشستن خود تعیین می‌کند.
پس از نشستن، حاضران شروع به وقت بخیر و خوش آمدگویی به شخص تازه وارد می‌کنند و پس از آن ساقی مضیف به شخص تازه وارد قهوه تعارف می‌کند که قهوه خوری در میان مردمان عرب نیز آداب و آیین خاص خود را دارد.قهوه در سنت مضیف و یا پذیرایی امروزی نقش مهمی دارد مخصوصا در بین شیوخ عرب این نوشیدنی با لیوانهای مخصوص می‌باشد و مکررا لیوان قهوه در چندین مرحله برای شما پر می‌شود و تکرار ادامه دارد تا زمانی که لیوان خودتان را به چپ و راست تکان دهید که این نشان از کافی بودن و اتمام قهوه می‌باشد.به این لیوان، "فنیان" می‌گویند
این مراسم پس از صرف ناهار انجام میشود.
هدف از این مراسم غیر از پذیرایی حل مشکل مهمان توسط شیخ است بدیت ترتیب که اگر کسی سه بار قهوه بخورد به صاحب مضیف نشان می‌دهد که مشکلی دارد و برای حل آن باید به شیخ مراجعه کند.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]