شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

چشمه‌ای که گشایش می‌کند!
چشمه گشایش در نزدیکی روستای گشایش در 14 کیلومتری جنوب شرقی مراغه واقع شده است و از روستا تا چشمه‌های آب معدنی که در جنوب غربی روستا قرار دارند، حدود 700 متر راه است. در این ناحیه دره‌ای شرقی- غربی وجود دارد که رودخانه مردی چای در آن جاری است. در این دره دو چشمه آب معدنی وجود دارد. یکی از آن‌ها در سمت جنوبی دره در زیر سنگ‌های آهکی که به صورت غار کوچکی درآمده‌اند از زمین خارج می‌شود. حجم آب این چشمه زیاد بوده و به صورت نهر بزرگی به رودخانه می‌ریزد. از نقاط دیگر این ناحیه آب و گاز از زمین خارج می‌شود و در برخی از نقاط توأم با صداست. آب چشمه دیگر در قسمت شمالی دره از سوراخی در یک سنگ آهکی که به طرف رودخانه جلو آمده است با فشار و صدا به خارج می‌جهد. مقدار و فشار آب بعد از هر جهش کاهش می‌یابد و از نو جهش تکرار می‌شود. آب این چشمه‌ها از نوع آب‌های بیکربناته کلسیک و منیزیم است و حرارت آن 25 درجه سانتی‌گراد و مزه‌اش کمی گزنده است.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]