شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

موزه ساعت کرمان واقع در خیابان شهدا(زریسف) ساعت‌های مختلف ساخت قدیم و ساعت‌های چوب ساز را به معرض نمایش گذاشته است. در این موزه ساعت‌هایی که در عصر ناصرالدین شاه به سفارش دربار ساخته و همچنین ساعت‌هایی که هنگام افتتاح راه آهن جمهوری اسلامی به تعدادی از افراد اعطاء شده است، وجود دارد.
ساعت‌های دست ساز هندوستانی که 150 سال پیش از طریق بمبئی به بندرعباس و از آنجا به کرمان وارد شده است بخش قابل توجهی از ساعت‌های این موزه است.قدیمی‌ترین ساعت موزه کرمان که مربوط به 300 سال پیش است و همچنان کار می‌کند، بر جذابیت ساعت‌های این موزه افزوده است.
همچنین در این موزه تعدادی از سکه‌ها و تمبرهای قدیم و نیز ساعت‌های دست ساز نگهداری می‌شود

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

آدینه منفرد

آدینه منفرد پنجشنبه 26 شهریور 94 - 00:34

عاشق ساعتم

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]