جزیره ای با کلاه ابری

جزیره ای با کلاه ابری

لایتلا دایمون، جزیره ای ما بین اسکاتلند و ایسلند است. این جزیره که با تاجی از ابر خودنمایی می‌کند، بهانه کافی برای فخر فروشی به همه زیبایی‌های طبیعت را به تنهایی دارد.
درست است که هنوز پای انسان به این دیار شگفت انگیز باز نشده، اما شکی نیست که هر انسانی از دیدن شگفتی و زیبایی خیره کننده اش به وجد می‌آید و لب به ستایش طبیعت می‌گشاید.
جزیره ای با کلاه ابری
جزیره ای با کلاه ابری
جزیره ای با کلاه ابری
جزیره ای با کلاه ابری

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]