روستای تنک داراب

روستای تنک داراب

روستای تنک داراب ریکا واقع در 18 کیلومتری جنوب شهرستان کوهدشت لرستان از بزرگترین روستاهای کوهدشت است که دارای 200 خانوار وبیش از 600نفر جمعیت است همچنین روستای ریکا دارای دو روستای کوچک‌تر به نام‌های حسنبکی ریکا و جم جغا ریکا است.
گفتنی است کلمه ریکا در فرهنگ لغت‌های فارسی به معانی متفاوتی آمده است از جمله این معانی شامل؛ پسر، محبوب و معشوق هر یک از پسران زیبا و خوش قد و بالا با لباس‌های زیبا و فاخر که پیشاپیش شاهان در ردیف شاطران و یساولان حرکت می‌کردند.
شایان ذکر است شاطر به معنای زیرک، باهوش، چابک و چالاک است که در واقع به معنای کسانی است که با لباس مخصوص پیشاپیش شاهان و امیران می‌رفتند و یا نامه‌ای را به سرعت به مقصدی می‌رساندند البته پیاده چالاک هم به معنی کسی بود که در دکان نانوایی نان را به تنور می‌زد که در دوره قاجاریه شاطر باشی به معنای رییس شاطران بوده است.
همچنین یساولان به معنای نگهبان، قراول، مأمور دیوانی ، مأمور تشریفات، دیوانیان، مأمورانی که سفیران و امیران را به حضور شاه می‌بردند، است.
روستای تنک داراب
روستای تنک داراب
روستای تنک داراب

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]