اقامتگاه بوم گردی آسیاکده -بم -روستای دریجان

اقامتگاه بوم گردی آسیاکده -بم -روستای دریجان

اقامتگاه بوم گردی آسیاکده در استان کرمان -شهرستان بم -روتاس دریجان واقع شده است . با اقات در این محل می‌تونید غذاهای محلی رو تست کنید ،زندگی در سده گذشته این منطقه رو تجربه کنید و در صورت تمایل در تورهای بوم گردی شرکت نمائید .
اقامتگاه بوم گردی آسیاکده -بم -روستای دریجان
اقامتگاه بوم گردی آسیاکده -بم -روستای دریجان
اقامتگاه بوم گردی آسیاکده -بم -روستای دریجان
اقامتگاه بوم گردی آسیاکده -بم -روستای دریجان
اقامتگاه بوم گردی آسیاکده -بم -روستای دریجان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]