شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

روستای زیبای خودکاوند
این روستا واقع در بخش بالا طالقان بالاتر از روستای گلیرد و مسیر ورودی روستا بعد از سوج خاخی اول منگلان ورودی روستاهای گوران که در امتداد جاده ان به روستای خودکاوند ختم می‌گیردد. دارای زمستان هایی سرد و یخبندان‌های زیاد. مردم این روستا زبان خود را تاتی می‌دانند
مناطق دیدنی
دره باران چشمه
در ای لو
دودره
کوه ایسپی سنگ دارای یخچال طبیعی
گوردگولی تپه تپه
غاراسکول غاری

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]