جاده مرگ در آمریکا

جاده مرگ در آمریکا

یکی از طولانی‌ترین جاده‌های مستقیم دنیا، جاده ای به نام "دره مرگ" در آمریکا است که بیش از 200 کیلومتر به صورت مستقیم ادامه یافته است!
جاده مرگ در آمریکا
جاده مرگ در آمریکا
جاده مرگ در آمریکا
جاده مرگ در آمریکا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]