نمایشگاه انگور با نمایش بیش از 100 نوع انگور

نمایشگاه انگور با نمایش بیش از 100 نوع انگور

جشنواره انگور در هرات برگزار شد و در این جشنواره، باغداران هراتی با همکاری اداره کشاورزی ضمن نمایش محصولات انگور خود از این نعمت الهی شکرگزاری نمودند.
«انگور فخری»، «لعل»،«کشمشی»، «عسکری»، «پوشنگی»، «حسینی»، «روچه»، «لوغی»، «صاحبی»،« آبی»، «مسکه» و «شنگول خانی» از مشهورترین انواع انگور هرات است که دارای طمع و مزه خاص می‌باشند.

مسئولان اداره کشاورزی هرات می‌گویند: تنها هرات است که با پیشینه تاریخی در تولید انگور توانسته ۵۲ نوع مختلف از این محصول را در افغانستان تولید کند.
به گفته این مسئولان، در گذشته نزدیک به ۱۲۰ نوع انگور در هرات شناسایی شده بود که با گذشت زمان تنها کمتر از نیمی از انواع مختلف آنها باقی مانده است. سال گذشته ۵۰ هکتار زمین به تاکستان تبدیل شد و مجموع اراضی زیر کشت انگور در هرات به ۸۰۰۰ هکتار رسید و در سال جاری با به کارگیری فنون باغداری نوین تولید این محصول افزایش چشمگیری داشته است.
نمایشگاه انگور با نمایش بیش از 100 نوع انگور
نمایشگاه انگور با نمایش بیش از 100 نوع انگور
نمایشگاه انگور با نمایش بیش از 100 نوع انگور
نمایشگاه انگور با نمایش بیش از 100 نوع انگور
نمایشگاه انگور با نمایش بیش از 100 نوع انگور

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]