شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

بی تردید یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری ایران، آبشار بیشه در استان لرستان است. آبشاری که از دل رشته کوه‌های زاگرس سرچشمه گرفته است.
مسیرهای دسترسی:
مسیر۱- بعد از کیلومتر ۵۰ دورود به خرم آباد تابلو آبشار بیشه وجود دارد وارد فرعی شده و مسیر را ادامه دهید تا به ۳ راهی برسید. مسیر مستقیم شما را به آبشار بیشه و مسیر سمت راست به آبشار گریت می‌رساند.
مسیر ۲- ۵ کیلومتر مانده به شهر خرم آباد از مسیر دورود به یک سه راهی خواهید رسید که دارای تابلو هم هست و بعد از حدود ۴۰ کیلومتر به سه راهی آبشار گریت و بیشه میرسید؛ مسیر مسقیم به سسمت آبشار گریت و مسیر سمت چپ به آبشار بیشه می‌رسد.
برای دسترسی به آبشار بیشه با قطار هم میتوان از قطارهای راه آهن تهران – اهواز استفاده کرد؛ البته مطمئن شوید که قطار شما در ایستگاه بیشه توقف میکند (قطارهای سراسری توقف ندارند) در غیر اینصورت در ایستگاه‌های قبل قطار خود را عوض کنید.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]