اولین برف پاییزی تهران را سفید پوش کرد.

اولین برف پاییزی تهران را سفید پوش کرد.

بعد از چندین روز آلودگی هوا در تهران، بارش برف و باران، هوای پاک را به پایتخت‌نشین‌ها هدیه کرد و زمستان را به مناطق شمالی تهران کشاند.

اولین بارش پاییزی برف در تهران در روز پنج‌شنبه 16 آذرماه زیبایی‌های خاص خودش را داشت و اولین برف پاییزی امشب تهران را سفید پوش کرد.


اولین برف پاییزی تهران را سفید پوش کرد.
اولین برف پاییزی تهران را سفید پوش کرد.
اولین برف پاییزی تهران را سفید پوش کرد.
اولین برف پاییزی تهران را سفید پوش کرد.
اولین برف پاییزی تهران را سفید پوش کرد.

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]