شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

موزه قوم نگاری ارمنستان
یکی دیگر از دیدنی‌های ارمنستان در طبقه همکف سالن مرکزی شامل آثاری از یادبود جنگ است که موزه قوم نگاری ارمنستان است . در گالری‌های پایین سمت راست، آثار باستانی ارمنستان از عصر نوسنگی تا قرون وسطی قرار دارد.آثار دیگر شامل: صنایع دستی‌های مختلف سنتی، نمایشگاه فرش و گلدوزی ، ارمنی سرامیک تزئینی مدرن و جواهرات میشود. این موزه از موزه‌های ارمنستان است که پرطرفدار است.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

فهمیه عابدی

فهمیه عابدی شنبه 28 شهریور 94 - 02:22

چقد خوشگل و تمیزه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]