آران و بیدگل

آران و بیدگل

از شهرهای حاشیه کویر است مردمی آرام و با روی گشاده و خونگرم و مهمان نواز و دوست داشتنی که تقریباً از تمام اقوام‌های ایرانی در آن در طول تاریخ 3000 ساله در آن یافت می‌شود شهری با مردمی بر ای تمام فصول هستند مردم دارای دارای فرهنگ و تاریخ سنتی هستنتد ودارای ابنیه و آثار تاریخی و امامزاده و طبیعت روح انگیز در کویر است

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]