فیلبند

فیلبند

یکی از بهترین پیشنهاد‌های من به شما برای این فصل و تا قبل از سرد‌تر شدن هوا رفتن به فیلبند است.
فیلبند به تهران تقریبا نزدیک است.
قیمت تورهای فیلبند به نسبت تورهای کویر و جاهای دیگر ارزان‌تر است.
در فیل بند ابرها زیر پاهای شما شکل می‌گیرند و می‌توانید عکس‌های فوق العاده ای بگیرید .
https://www.mihmansho.com/5365
فیلبند

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]