رعد و برق‌های هولناک تهران را دیدید؟

رعد و برق‌های هولناک تهران را دیدید؟

در چند روز اخیر رعد و برق‌های پیاپی آسمان تهران را روشن نمود. تصاویر هولناکی و در عین حال زیبایی از رعد و برق‌ها در آسمان تهران در خبرگزاری‌های مختلف به ثبت رسیده است.
رعد و برق‌های هولناک تهران را دیدید؟
رعد و برق‌های هولناک تهران را دیدید؟
رعد و برق‌های هولناک تهران را دیدید؟
رعد و برق‌های هولناک تهران را دیدید؟
رعد و برق‌های هولناک تهران را دیدید؟

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]