طبیعتـــ گردی

طبیعتـــ گردی

جنگل لفور و آبشار گزو | سواد کوه ، دیار مازندران
" " | در میان جنگل‌های کهنسال و بکر لفور، آبشار بسیار زیبایی وجود دارد به نام " گزو " که ارتفاع آن بین ۵۰ تا ۷۰ متر است | " "
متاسفانه این جنگل بکر و زیبا بدست قاچاقچیان چوب افتاده است.
عکس از: کورش خان محمدی
طبیعتـــ گردی
طبیعتـــ گردی
طبیعتـــ گردی
طبیعتـــ گردی

محمود عاشوریان

محمود عاشوریان شنبه 28 شهریور 94 - 22:53

عکساتون محشره

کورش خان محمدی

کورش خان محمدی شنبه 28 شهریور 94 - 22:56

سپاس کدبان بزرگـــــ

سینا حسن نژاد

سینا حسن نژاد شنبه 28 شهریور 94 - 22:58

متاسفانه مردم ما برای این همه زیبایی ارزش قایل نیستند

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]