طبیعت بکر ماسال

طبیعت بکر ماسال

شهر ماسال در کنار رودخانه خالکایی واقع، که این رودخانه از قله مرتفع شاه‌معلم سرچشمه می‌گیرد پس از طی ۴۰ کیلومتر از درون شهر ماسال گذر می‌نماید
طبیعت بکر ماسال
طبیعت بکر ماسال
طبیعت بکر ماسال
طبیعت بکر ماسال

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]