مجموعهٔ تاریخی رخت‌شوی‌خانه

مجموعهٔ تاریخی رخت‌شوی‌خانه

بنای رخت‌شوی‌خانه یا مجموعهٔ تاریخی رخت‌شوی‌خانه در قلب بافت تاریخی شهر زنجان که منطبق بر حصار قدیمی شهر می‌باشد، در یک منطقهٔ پرتراکم مسکونی احداث شده‌است. مردم شهر لباس و رخت خود را در آن محل می‌شسته‌اند. چنین کاربری برای یک بنای عمومی در جهان مشابه ندارد یا کم‌نظیر است. این بنا در حال حاضر تعمیر و مرمت شده و به عنوان موزهٔ مردم‌شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مردم می‌توانند از آن بازدید کنند. این بنا در سال‌های گذشته به جهت وجود هوای سرد در زمستان‌ها برای بانوان زنجانی ساخته شده است.
تلفن: 33326020-024
آدرس: سعدی وسط - کوچه رختشویخانه - موزه رختشویخانه
ساعت بازدید : 6 ماهه اول سال 9 الی 13, و 15/30 الی 20و شش ماهه دوم از ساعت 9 الی 13و 15الی 30/18
دوره تاریخی: اواخر قاجار – پهلوی
تعطیلی: تعطیلات رسمی کشور و دوشنبه هر هفته.


برگرفته از www.nKamali.ir
مجموعهٔ تاریخی رخت‌شوی‌خانه
مجموعهٔ تاریخی رخت‌شوی‌خانه
مجموعهٔ تاریخی رخت‌شوی‌خانه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]