باغ شاهزاده ماهان

باغ شاهزاده ماهان

این باغ ایرانی شگفت انگیز، مربوط به دوره قاجار می‌باشد و آبشارها و آبراهه‌های زیبایی دارد که آب را از عمارت مرکزی به ورودی باغ هدایت می‌کند.. این باغ در نیم فرسنگی ماهان در دامنه کوههای تیگران جلوه گری می‌کند و از یادگارهای عبدالحمید میرزا فرمانفرما - حاکم کرمان در اواخر دوره قاجاریه است .
این باغ ابتدا به دستور محمد حسن خان سردار ایروانی حاکم وقت کرمان ساخته شد و بنای درون آن بعداً توسط عبدالحمید میرزا ناصرالدوله حاکم کرمان طی یازده سال حکمرانی وی (۱۲۹۸ ه . ق تا ۱۳۰۹ ه. ق) ساخته شد و با مرگ وی نیز بنای آن نیمه تمام رها شد. گفته می‌شود وقتی خبر ناگهانی حاکم را به ماهان می‌برند، بنّایی که مشغول تکمیل سردر ساختمان بود تغار گچی را که در دست داشته محکم به دیوار کوبیده و کار را رها کرده و فرار نموده است. به همین علت جاهای خالی کاشی‌ها را بر سردر ورودی می‌توان دید. تاریخ بنای باغ ۱۲۷۶خورشیدی است.
این باغ دارای سردر ورودی بسیار زیبا - عمارت شاه نشین و حمام می‌باشد . از قسمتهای ارزشمند باغ شکه آبرسانی و حوض‌های آن می‌باشد که در محور مرکزی باغ قرار دارد درجلوی عمارت اصلی حوض بزرگی با 5 فواره مشاهده می‌شود و آب این حوض که سرچشمه آن قنات معروف تیگران است به پاشویه سنگی اطراف آن ریخته و از آنجا به طرف ده شرشره آبشارگونه جاری می‌شود .

باغ شاهزاده ماهان
باغ شاهزاده ماهان
باغ شاهزاده ماهان

کورش خان محمدی

کورش خان محمدی یکشنبه 29 شهریور 94 - 22:11

سپاس بانو

طاهره کرمانی

طاهره کرمانی شنبه 4 مهر 94 - 21:17

سپاس از توجه شما

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]