غار خربس

غار خربس

غار خوربس یکی از آثار شاخص معماری صخره ای در سواحل جنوبی خلیج فارس است که در قسمت جنوب غربی شهرستان قشم واقع شده است.
به طور کلی محوطه با توجه به فرم معماری صخره ای و همچنین وجود آثار و محوطه‌های متعدد تاریخی در اطراف آن و نیز شناسایی چندین گوردخمه صخره ای در سطح جزیره به احتمال زیاد مربوط به دوران تاریخی (اشکانی و به احتمال فراوان ساسانی) است.
غار خوربس با توجه به فرم و موقعیت جغرافیایی می‌تواند کاربری‌های متفاوتی از جمله مسکونی، دفاعی و مذهبی داشته باشد.
البته به گفته راهنمای غار، این غارها به جزیره هرمز هم راه داره!
غار خربس
غار خربس
غار خربس
غار خربس

محمود عاشوریان

محمود عاشوریان دوشنبه 30 شهریور 94 - 18:19

چهطور میتونه به جزیره هرمز راه داشته باشه ؟

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]