کوچکترین کتابخانه دنیا با کتابهای بند انگشتی !

کوچکترین کتابخانه دنیا با کتابهای بند انگشتی !

کوچکترین کتابخانه دنیا متعلق به جوزف تاری از مجارستان، شامل بیش از 4500 کتاب مینیاتوری
جوزف طاری، که یکی از علاقمندان جمع آوری کتاب‌های کوچک در جهان است توانسته از سال 1969 تاکنون بیش از 4500 کتاب کوچک را جمع آوری کند.
مجموعه‌های او شامل طیف گسترده ای از موضوعات مذهبی، سیاسی، موسیقی و ورزشی است. کتابخانه جوزف طاری به عنوان کوچکترین کتابخانه جهان به رسمیت شناخته شده است.
کوچکترین کتابخانه دنیا با کتابهای بند انگشتی !
کوچکترین کتابخانه دنیا با کتابهای بند انگشتی !
کوچکترین کتابخانه دنیا با کتابهای بند انگشتی !
کوچکترین کتابخانه دنیا با کتابهای بند انگشتی !
کوچکترین کتابخانه دنیا با کتابهای بند انگشتی !

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]