آبشار اوبن مازندران

آبشار اوبن مازندران

آبشار اوبن مازندران
طول مسیر : 80 کیلومتری توابع مهدیشهر
ارتفاع مقصد :1700 متر از سطح آبهای آزاد
آبشار اوبن مازندران
آبشار اوبن یکی از زیباترین و بکرترین آبشارهای ایران در عمق جنگل دودانگه مازندران است و در مرز استان‌های سمنان و مازندران در منطقه حفاظت شده دودانگه قرار گرفته است.
آب آبشار اوبن، به رودخانه شیرین رود می‌ریزد. این آبشار از چشمه طبیعی در بالادست خود تغذیه می‌شود و به رودخانه تجن می‌ریزد.
وجه تسمیه
اوبن در زبان محلی به معنای زیر آب است.از نظر مسیر هوایی به روستای سرخده که در دامنه‌ی جبهه جنوبی خط‌الرأس نرو-خیرو قرار دارد نزدیک است و از لحاظ مسیری زمینی، که عمدتاً از طریق آن به آبشار می‌رسند به روستای میانا (در دامنه‌ی شمالی خط الرأس) نزدیک است
آبشار اوبن مازندران
آبشار اوبن مازندران
آبشار اوبن مازندران

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]