بر دل سنگ نشستن

بر دل سنگ نشستن

بر دل سنگ نشستن ...
بیائید با طبیعت مهربانتر باشیم .
سرچشمۀ همۀ رودهای بزرگ، و منشا نیمی از آب‌های شیرین جهان، کوهستان است.
کوه ها، زیستگاه گونه‌های بی شمار گیاهی و جانوری، خاستگاه بخش مهمی از تنوع زیستی و پناهگاه بسیاری از گونه هایی هستند که در دشت‌ها نابود شده اند.
اگر جاده و خط‌های بالابر در همه جا وجود داشته باشد، طبیعت و زیبایی از دست رفته است.
بر دل سنگ نشستن
بر دل سنگ نشستن
بر دل سنگ نشستن

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]