زنده رود اصفهان

زنده رود اصفهان

زاینده‌رود یا زنده‌رود به معنی دهنده‌زندگی، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود ۲۰۰ کیلومتر پیش می‌رود و در نهایت به مانداب گاوخونی می‌ریزد.
زنده رود اصفهان
زنده رود اصفهان
زنده رود اصفهان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]