زیلان زیبا

زیلان زیبا

کوه جنگلی زیلان د‏ر 27 ‏کیلومتری جنوب شرقی گرگان ودر فاصله 8 کیلومتری جنوب غربی روستای خولین دره د‏ر دهستان کوهپایه قرار دارد. ارتفاع این کوه حدود ‏2810 ‏متر و سرچشمه رو د ‏های چل چلی، امام زاده، قتور و خولین دره ‏می باشد.
(عکس:شیخ هادی مزیدی)
امامزاده زیلان(عکس:جواد شکی)
زیلان زیبا
زیلان زیبا
زیلان زیبا
زیلان زیبا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]