زیباترین کتابخانه جهان در پراگ

زیباترین کتابخانه جهان در پراگ

کتابخانه کلمنتایمن، یک نمونه زیبا از معماری باروک است که در سال 1722 به عنوان بخشی از دانشگاه ژزوئیت افتتاح شد و بیش از 20000 کتاب دارد.
این کتابخانه به عنوان زیباترین و باشکوه‌ترین کتابخانه جهان انتخاب و نقاشی سقف آن توسط جان هایبل انجام شده است.
برخی از نسخه‌های کمیاب تاریخی از این مجموعه برای اسکن به Google ارسال شده و تنها در کتابخانه گوگل موجود می‌باشد. این کتابخانه یک گنج نادر و کمتر شناخته شده است که می‌توانید تصاویری از آن را مشاهده کنید.
زیباترین کتابخانه جهان در پراگ
زیباترین کتابخانه جهان در پراگ
زیباترین کتابخانه جهان در پراگ
زیباترین کتابخانه جهان در پراگ
زیباترین کتابخانه جهان در پراگ

مناف پرندلو

مناف پرندلو چهارشنبه 1 مهر 94 - 18:30

بله واقعا باشکوه کاش در ایران هم کتابخانه و کتابخانی رواج پیدا کنه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]