چیت

چیت

یکی از رایج‎ترین دست بافته‌های زنان عشایر لرستان بوده که در میان همه عشایر استان به همین نام موسوم است. مواد اولیه مورد نیاز برای این دست بافته نی، پشم و مو است. به دلیل وفور "نی" در زیست بوم قشلاقی عشایر، این وسیله در منطقه گرمسیر بافته می‌شود.
چیت تقریباً با اندکی تغییر در میان همه عشایر کوچ‎رو لرستان اعم از بختیاری‌ها و عشایر شمالی لرستان تهیه و بافته می‌شود و موارد استفاده از آن نیز یکسان است. چیت حصاری حصیری مانند است که اطراف چادر را با آن محصور می‌کنند.نی، مهمترین ماده در ساخت چیت است که ابتدا آنها را در مجاورت نور خورشید خشک کرده و سپس به دو نیم تقسیم می‌کنند، نخ‎ها را از پشم گوسفند یا موی بز انتخاب کرده بعد از شستن و خشک کردن، آنها را رسیده و تاب می‌دهند و سپس مورد استفاده قرار می‌دهند.شیرازه یا سرکش یا سرچک به صورت نواری باریک به اندازه طول چیت می‌بافند و با نخ پشمی و سوزن به دو طرف آن به صورت طولی وصل می‌کنند.
چیت
چیت
چیت

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]