پارک ملی !##!پلیتویک!##! یکی از عجایب طبیعی اروپا

پارک ملی !##!پلیتویک!##! یکی از عجایب طبیعی اروپا

در پارک ملی "پلیتویک" 16 دریاچه گردهم آمده اند و این دریاچه‌ها با رودها و آبشارهای بزرگ و کوچک به هم متصلند.
بلندترین آبشار منطقه –آبشار ولیکی اسلپ- است که ارتفاعی 78 متری دارد.
از قرن 19 میلادی بومیان منطقه به ساخت هتل‌های متعدد اقدام کردند و بدینوسیله گردشگران این فرصت را یافتند که این منطقه را بهتر ببینند و از پل‌های چوبی متفاوت آن گذر کنند.امروزه این پارک منطقه ای حفاظت شده است.
عامل مهم دیگر جذب گردشگر ،رنگ آب است که در دریاچه‌ها ،مختلف بوده و حتی باعث تغییر رنگ صخره‌های اطراف هم شده است.
پارک ملی !##!پلیتویک!##! یکی از عجایب طبیعی اروپا
پارک ملی !##!پلیتویک!##! یکی از عجایب طبیعی اروپا
پارک ملی !##!پلیتویک!##! یکی از عجایب طبیعی اروپا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]