امامزاده اسماعیل(ع) و مسجد شعیا

امامزاده اسماعیل(ع) و مسجد شعیا

امامزاده اسماعیل(ع) و مسجد شعیا در میدان قیام (سبزه میدان)، خیابان هاتف اصفهان قرار دارند. این بنا مشتمل بر بقعه امام‌زاده، گنبدخانه بزرگ، مرقد و مسجد شعیا بر طبق مدارک مکتوب مربوط به قرن اول هجری و بر طبق مدارک موجود معماری، مربوط به دوره سلجوقی است. بر جانب مرقد شعیا نیز کتیبه‌ای به خط نستعلیق مورخ ۱۱۱۲هـ. ق ثبت است که مسجد شعیا را اولین مسجد معرفی می‌‌کند که در اصفهان توسط ابوعباس مفتی به روزگار علی بن ابی طالب بنا شده است.
در حیاط امامزاده اسماعیل دو سنگاب وجود دارد که در دو نبش شرقی و غربی حوض قرار گرفته‌اند.
سنگاب شرقی: کتیبه‌ای که شامل صلوات به چهارده معصوم است بصورت برجسته و به خط ثلث بر اطراف لبه این سنگاب تراشیده شده‌است، و بقیه بدنه حاوی نقوش گل و بته برجسته است. پایه سنگاب چهارگوش است. علاوه بر کتیبه ذکرشده، نوشته دیگری هم به این شرح بر روی سنگاب دیده‌می‌شود: «وقف نمود بر آستانه حضرت امامزاده اسماعیل این حوض را حاجیه شاهمر بنت حاج میرزا علی جزی برخواری سنه ۱۰۴۹». بر اساس این مدرک، سنگاب در سال ۱۰۴۹ (قمری) برابر با سال ۱۰۱۸ (خورشیدی) که مصادف با حکومت شاه صفی بوده ساخته‌شده‌است.
سنگاب غربی: پایه این سنگاب همانند سنگاب شرقی است. بر روی بدنه خارجی سنگاب کتیبه صلوات بر چهارده معصوم به خط ثلث، و در زیر آن نقشهای تزئینی برجسته در سه ردیف مشخص وجوددارد. پنج کنده‌کاری دایره‌ای شکل که محل قرارگرفتن کاسه‌های آبخوری بوده‌است در لبه سنگاب به چشم می‌خورد.
امامزاده اسماعیل(ع) و مسجد شعیا
امامزاده اسماعیل(ع) و مسجد شعیا
امامزاده اسماعیل(ع) و مسجد شعیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]