تندیس هما در تخت‌جمشید

تندیس هما در تخت‌جمشید

*** پرنده هما در اسطوره‌های ایرانی جایگاه مهمی دارد و معروف است که سایه‌اش بر سر هر کس بیافتد به سعادت و کامرانی خواهد رسید به همین دلیل به مرغ سعادت معروف شده‌است ***
.
عکس از: کورش خان محمدی
تندیس هما در تخت‌جمشید

مهرداد قاسمی

مهرداد قاسمی جمعه 3 مهر 94 - 15:15

حرف از تخت جمشید که میاد، من یاد اون انسان نمایی می‌افتم که بالای یکی از مجسمه‌ها رفته بود و خانوادش از او عکس میگرفتند

محمدرضا سرابیان

محمدرضا سرابیان جمعه 3 مهر 94 - 15:15

امیدوارم مرغ سعادت سایه اش رو سر هممون باشه

راحله هاشمی

راحله هاشمی جمعه 3 مهر 94 - 15:33

پس مرغ سعادت اینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]