زیبایی‌های وطنم

زیبایی‌های وطنم

گل‌ها همواره یکی از زیباترین و جذابترین چشم اندازها را در دل طبیعت به وجود آورده و رهگدران را به سوی خود جلب نموده است منطقه کوهستانی شاهو در پاوه در فصول سال به تناسب پوشیده از گلهای رنگارنگ است که علاوه بر زیبایی از خواص دارویی نیز برخوردارند.
یکی از این گل ها، گل شیپوریِ مخملی رنگی است که به گل غاز مشهور است این گل در فصل بهار و پاییز می‌رود و پیاز این گل برگهای سبز رنگ پهنی دارد که از آن غذایی محلی تهیه می‌گردد و در فصل پاییز گل از خاک بیرون می‌آید که با همراه شدن با سایر گل‌های پاییزی طبیعت را نو ونوار می‌کند.
زیبایی‌های وطنم

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]