کارنوال ونیز،ایتالیا

کارنوال ونیز،ایتالیا

این جشن دو هفته قبل از ایام روزه مسیحیان تا سه روز مانده به آن ادامه دارد.این جشن شامل رقص‌های مجلل در سالن‌های تاتر،جشن‌های خیابانی، کنسرت‌ها و سرگرمی‌های مختلف میباشد.شرکت کننده گان با دقت از لباس‌ها و ماسک‌های مجلل برای شرکت در جشن‌ها استفاده میکنند.فلسفه خلق شدن این ماسک به قرن ۱۴ برمیگردد که ونیزی‌ها میخواستند فقیر و غنی در کنار هم و یکسان با هم رفتار کنند ،بدون آنکه شناخته شوند.این جشن هر ساله ۳۰۰۰۰ شرک کننده را به ونیز میکشاند.
کارنوال ونیز،ایتالیا
کارنوال ونیز،ایتالیا
کارنوال ونیز،ایتالیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]