پارک سرچشمه محلات

پارک سرچشمه محلات

پارک و خیابان منتهی به پارک سرچشمه محلات
این خیابان با چنارهای چند صد ساله خود در دو طرف، در فصل بهار به مانند تونلی سبز، زیبایی خاصی به شهر بخشیده که چشم هر بیننده را به خود خیره می‌کند.
پارک سرچشمه محلات
پارک سرچشمه محلات
پارک سرچشمه محلات
پارک سرچشمه محلات

بیتا صالحی

بیتا صالحی یکشنبه 5 مهر 94 - 10:03

به نظر من خیلی زیباتر از این عکس هاست

محمدرضا سرابیان

محمدرضا سرابیان یکشنبه 5 مهر 94 - 13:40

هنوز هم آب داره یا خشک شده؟

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]