روشهای عبور از رودخانه بدون استفاده از ابزار فنی3

روشهای عبور از رودخانه بدون استفاده از ابزار فنی3

4ـ عبور از رودخانه به روش پهلو به پهلو
در این روش نیز نیاز به یک چوب دست و یا یک باتون کوهنوردی می‌باشد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌گردد بر خلاف روشهایی که تاکنون گفته شده در این روش نفرات در کنار یکدیگر و عمود بر جهت جریان آب قرار رگرفته و با گرفتن چوب دست یا باتون به صورت کاملاً هماهنگ با یکدیگر شروع به حرکت می‌نمایند.
۵ـ عبور به کمک باتون کوهنوردی و یا چوب دست
در حین عبور همواره رو به بالا دست رودخانه داشته باشید و در جهت خلاف جریان آب بایستید. این عمل سبب می‌گردد که شدت جریان آب باعث خم شدن پا از مفصل زانو نگشته و تعادل شما را در هنگام عبور به هم نزند. باید توجه داشته باشید که پاها در این حالت به اندازه عرض شانه از هم فاصله داشته باشند تا تعادل بیشتری درون آب داشته باشید. از کنار هم قرار گرفتن پاها و یا عبور آنها از یکدیگر (قیچی زدن) در حین حرکت خودداری کنید و به صورت خرچنگی و از پهلو حرکت نمایید. قبل از حرکت پای دوم از محکم بودن جای پای اول اطمینان حاصل نمایید. در این حالت باید سعی کنید که تماس کف پای خود را با بستر رودخانه همواره حفظ کنید. برای رسیدن به این منظور از گامبرداری همانند آنچه که در خشکی انجام می‌دهید پرهیز کرده و پای خود را حتی الامکان روی بستر رودخانه و با فاصله کم حرکت دهید. البته رعایت این فاصله رابطه مستقیم با ناهمواریهای بستر رودخانه دارد. در صورتی که از یک باتون کوهنوردی و یا چوب دست استفاده کنید این وسیله به عنوان پای سوم شما در حفظ تعادل نقش مهمی خواهد داشت. همچنین با استفاده از آن می‌توان میزان عمق آب پیش روی خود را اندازه گیری کرد.
در زمان عبور ممکن است به هر دلیل تعادل شما در آب به هم خورده و درون آب بیافتید. در این هنگام با توجه به شرایط موجود بلافاصله کوله پشتی را از دوش خود جدا کرده اما آنرا هرگز رها ننمایید. زیرا خود کوله پشتی می‌تواند تا حدودی شما را روی سطح آب نگاه دارد. سعی در مقابله و ایستادن جلو جریان آب را نداشته باشید و تنها تلاش کنید تا به کمک جریان آب به کرانه ای از رودخانه که به آن نزدیکتر هستید کشیده شوید.
روشهای عبور از رودخانه بدون استفاده از ابزار فنی3
روشهای عبور از رودخانه بدون استفاده از ابزار فنی3
روشهای عبور از رودخانه بدون استفاده از ابزار فنی3

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]