فرش کرمان

فرش کرمان

قالی کرمان گونه‌ای قالی ایرانی و از صنایع دستی همین خطه است که امروز و در گذشته تولید می‌شده است.محمد ارجمند یکی از معروف‌ترین قالیبافان کرمان است.
اغلب قالی‌های کرمان از نوع خاص سه پود می‌باشد. به عبارتی بین رجهای بافت، 3 پود دیده می‌شود که اولی و سومی ضخیم و دومی نازک است. البته قالیهای دو پود اول ضخیم و پود دوم نازک نیز به طور پراکنده دیده می‌شوند.
در محدوده جغرافیایی کرمان هر دو نوع گره قالی ایران کاربرد دارد در منطقه شهری باف کرمان، گره مورد استفاده گره فارسی است که در بافت قالیهای ظریف بکار می‌رود و در مناطق روستایی باف، هم گره فارسی و هم گره ترکی رایج است از طرفی دیگر گره‌های جفتی و در دهه‌های اخیر بی گره بافی (کمانش) هم در کرمان رایج شده است. این نوع بافت‌های تقلبی در فرش‌های جدید بافت کرمان و بی سلیقه گی برخی از بافندگانی که فرش‌های کم دوام با حاشیه ای کج و کوله و موج دار و شیرازه‌های زشت به بازار می‌فرستند باعث عقب افتادگی فرش خوش سابقه کرمان در بازارهای بین المللی شده است.
مواد اولیه مصرفی در فرشهای کرمان چون بیشتر مناطق فرشبافی است و استفاده از پشم برای پرز و نخ پنبه ای برای تار و پود فرش رایج می‌باشد برای پرزها از پشم محلی استفاده می‌کنند که با دوام و دارای حالت ابریشمی بوده است ولی از آنجائی که تقاضا رو به افزایش رفته، آنها به پشم هایی که از خراسان و یا کرمانشاه وارد می‌شده و یا به پشم‌های خشک‌تر تبریز توسل جسته اند.
در حال حاضر، در کرمان از دارهای عمودی (ایستاده) استفاده می‌شود که البته این دارهای عمودی از نوع چرخان می‌باشد و تنها در مناطق عشایری این استان است که دارهای افقی (خوابیده) به کار می‌روند. رجشمار فرشها نیز متغییر و از 35 تا 80 رج می‌باشد.
فرش کرمان
فرش کرمان

vahid R

vahid R یکشنبه 5 مهر 94 - 19:41

ابرهای همه عالم اگر ببارند...
گلهای قالی جوانه نخواهند کرد...
اما گوس‍پندان پشم خواهند ریخت با رویش سبزه ها...
بیش از پیش...
و گلهای تازه ای بر دار قالی خواهد رویید...

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]