آبشار افرینه

آبشار افرینه

آبشار افرینه آبشاری عریض و پر آب در کنار روستای افرینه در بخش معمولان شهرستان خرم آباد استان لرستان است که از تلاقی رودهای چشمک و افرینه تشکیل می‌شود .

عکاس :علیرضا هاشمی
آبشار افرینه
آبشار افرینه
آبشار افرینه
آبشار افرینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]