رحیم آباد

رحیم آباد

وقتی به 25 کیلومتریِ شهر رحیم آباد رسیدیم چشمه ای رو می‌بینیم که از دلِ کوه سُماموس می‌جوشه و بعد از طیِ مسیر 4 کیلومتری در میان جنگل سرسبز و انبوه به رودخانه‌ی پُلرود می‌ریزه. اهالی منطقه به این چشمه ،]وَپَرسَر[ و ]وَفَرسَر[ می‌گفتن که بعدها به سفیدآب معروف شد . آبِ این چشمه، زلاله، در تابستان بسیار سرده، شدتش زیاده و از مسیر خوش آب و هوا می‌گذره که همه‌ی این ویژگی‌ها باعثِ شهرتش شده. این چشمه‌ی زلال، آبِ شُرب نزدیک به 100000 نفر از مردمِ رودسر و املش رو تامین می‌کنه. چشمه‌ی سفیدآب در ارتفاعِ 1700 متری در منطقه‌ی لاشه، بینِ جنگلِ]وَنِستان[ و ]توساسان[ از دلِ کوه بیرون می‌آد و در مسیرِ خودش 18 چشمه‌ی کوچکِ دیگه رو با خودش همراه می‌کنه. این چشمه، در مسیر جنگلی، با شیبِ نسبتاً تُند در ارتفاع 400 متری به پُلرود می‌ریزه. کوهِ]پُشتاب چال[ در ضلعِ شرقیِ اون قرار داره و دو جاده‌ی مالرویِ ، ]داران گو[ و ]دُولی سی[ در دو طرفِ اون واقع شده و چشمه، مسیرِ درّه ای که خودش ایجاد کرده، طی می‌کنه. این چشمه چون رسوبی نداره و از اونجا که مسیرِ جنگلی، دست نخورده باقی مونده، آبش، زلاله و شیبِ تند، کفی ایجاد می‌کنه که باعثِ سفیدیِ بیش از حدّ آب شده. آبشارهای کوچکِ یک متری که در بیشترِ مسیرِ رودخانه دیده می‌شه، زیباییِ اونُ دو چندان کرده در بسترِ رودخونه درخت‌های شکسته‌ی بسیاری دیده می‌شه که در بعضی جاها، مسیرِ رود رو منحرف می‌کنه. دوستانِ همراه، این سفرمون هم به پایان رسید، امیدواریم در سفرهای بعدی هم ما رو همراهی کنین. تندرست و پیروز باشین و خدا نگهدارتون.
رحیم آباد
رحیم آباد

سارا حقیقت

سارا حقیقت دوشنبه 6 مهر 94 - 17:59

سفید آب خیلی زیباست

محمد ملکی

محمد ملکی ﺳﻪشنبه 7 مهر 94 - 08:11

آقا حسین چه حالی کردیدیا. یاد سفری که باهم رفتیم خرم آباد بخیر چند تا ازون تصاویر هم بزار

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]