میراث ناملموس در گردشگری به چه معناست؟

میراث ناملموس در گردشگری به چه معناست؟

میراث ناملموس، به جنبه‌هایی از فرهنگ ملل گفته می‌شود که از نسلی به نسلی دیگر منتقل می‌شوند و در برگیرنده نمادها، دانش‌ها، مهارت‌ها، ابزارها، اشیا، آثار هنری و مکان‌های مرتبط با آنها است. حفظ و معرفی این میراث در منطقه توسط مرکز میراث ناملموس که فعالیت خود را با موافقت یونسکو در نوامبر 2012 در تهران آغاز کرده، انجام می‌شود.
این میراث با ایجاد ظرفیت برای همکاری‌های گسترده فرهنگی در منطقه، می‌تواند یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های گردشگری ایران و کشورهای همسایه به شمار آید و سبب رونق گردشگری منطقه‌ای شود؛ چرا که امروزه بخش مهمی از انگیزه گردشگران برای سفر لمس بی واسطه زندگی و فرهنگ مردم دیگر سرزمین‌هاست.
میراث ناملموس در گردشگری به چه معناست؟
میراث ناملموس در گردشگری به چه معناست؟

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]